Za imetnike pokojninskih bonov

Obrazci

Initiates file downloadVloga za spremembo osebnih podatkov zavarovanca
Initiates file downloadVloga za izplačilo odkupne vrednosti po zavarovalni polici
Initiates file downloadSprememba/določitev upravičencev 
Initiates file downloadSporočilo o spremembi bančnega računa
Initiates file downloadZahtevek upravičenca za izplačilo pokojninske rente


Izpolnjene obrazce nam lahko pošljete:
• na naslov: Modra zavarovalnica, d. d., Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana;
• preko e-pošte (podpisane in skenirane): Opens window for sending emailinfo@modra.si;
• po faksu na številko: 01 47 46 754 ali
• pa se osebno oglasite v našem kontaktnem centru.