Za imetnike pokojninskih bonov

Splošni pogoji

Splošne pogoje je dne 15.10.1999 sprejel direktor Kapitalskega sklada in se od tega dne tudi uporabljajo. Spremembe in dopolnitve so bile sprejete dne 12.09.2002 in 09.06.2004.

Initiates file downloadSplošni pogoji PPS 

Initiates file downloadTabela o zajamčeni vrednosti točke

Prvi pokojninski sklad se izvaja na podlagi določb:

  • Zakon o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Opens external link in new windowZPSPID)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Opens external link in new windowZPSPID-A)
  • Zakon o dopolnitvah Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Opens external link in new windowZPSPID-B)