Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

S 1. 1. 2013 je začel veljati nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Opens external link in new windowZPIZ-2), ki uvaja kopico novosti. Novi pokojninski zakon ne pomeni spremembe na področju medgeneracijske solidarnosti, na podlagi katere je temeljila dosedanja ureditev, se pa spremembe kljub temu odražajo tudi na področju pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja.

Medgeneracijska solidarnost in piramida prebivalstva

Delovno aktivno prebivalstvo bo od svojih dohodkov še naprej plačevalo prispevke, s čimer bodo zagotovljena izplačila pokojnin današnjim upokojencem. Ker pa razmerje med številom zaposlenih in številom upokojencev upada in bo, glede na razpoložljive statistične podatke z nekoliko manjšim tempom upadalo tudi v prihodnje, bomo za svojo socialno varnost v prihodnje morali poskrbeti tudi in predvsem sami.

Slika 1: Spreminjanje razmerja med delovno aktivnim in upokojenim prebivalstvom v obdobju zadnjih 30 let

Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Opens external link in new windowZPIZ)

Zaradi porušenega razmerja med delovno aktivnim in upokojenim prebivalstvom (Opens external link in new windowanimacijski prikaz sprememb v prebivalstveni piramidi skozi čas), bodo pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (I. steber) nizke, zato bo kakovost življenja po upokojitvi v vedno večji meri odvisna od višine prihrankov, ki jih bomo ustvarili v času zaposlitve.

Davčno stimulirano varčevanje v okviru dodatnega pokojninskega zavarovanja (II. steber) je ena izmed možnosti, s katero si lahko zagotovite finančno varnejšo starost. Temelji na kapitalskem principu za katerega je značilno, da posameznik v času svoje delovno aktivne življenjske dobe varčuje, privarčevana sredstva pa začne črpati po upokojitvi. Dodatno pokojninsko zavarovanje postaja ena izmed zelo dobrodošlih, če ne že skoraj nujnih rešitev problemov, povezanih z nizko pokojnino iz obveznega zavarovanja.

Novosti na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja

ZPIZ-2 tudi na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja uvaja nekaj Initiates file downloadključnih novosti (pdf, 150 KB), ki jih bo Modra zavarovalnica, skladno z zakonskimi možnostmi, vsem delodajalcem in zaposlenim v najkrajšem možnem času ponudila in članom omogočila, da kar se da optimalno varčujejo za starost.

Novosti, ki jih prinaša ZPIZ-2 segajo na področja:

  • uvajanja naložbene politike življenjskega cikla,
  • onemogočanja nenamenske porabe privarčevanih sredstev in
  • vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.
  • Hkrati pa zakon prinaša tudi nekatere druge spremembe.

Initiates file downloadVeč o spremembah ...