davčne olajšave

Ali veste, da si lahko povišate prejemke po upokojitvi in si hkrati znižate dohodnino?

Z vašimi lastnimi samostojnimi (individualnimi) vplačili v sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja (z varčevanjem za starost) pri Modri zavarovalnici boste dosegli oba cilja.

Sredstva, ki jih v dodatno pokojninsko zavarovanje za vas vplačuje vaš delodajalec ali pa jih vplačujete (tudi) sami, se zbirajo in plemenitijo na vašem osebnem računu. Privarčevana sredstva boste unovčili  ob upokojitvi in se lahko odločili za prejemanje dodatne pokojnine. Ali bodo privarčevana sredstva zadostila vašim pričakovanjem, pa je novo vprašanje. Že sedaj lahko preverite ali za dodatno pokojnino varčujete dovolj oziroma kaj lahko pričakujete!

Z individualnimi vplačili v pokojninski sklad boste namensko varčevali za finančno varno starost, hkrati pa si boste na tak način lahko znižali plačilo dohodnine že za letošnje leto.

Ste že v celoti izkoristili davčno olajšavo, ki jo omogoča zakon?

Za javne uslužbence

Za vse individualno vplačane premije na vaš osebni račun pri Zaprtem vzajemnem pokojninskem skladu za javne uslužbence (ZVPSJU) lahko uveljavljate posebno davčno olajšavo, ki vam neposredno znižuje dohodninsko osnovo. Najvišji znesek, ki je predmet davčne olajšave v letu 2013 znaša 5,844 odstotka bruto plače, vendar ne več kot 2.819,09 evrov.

Za ostale zaposlene

Z optimalnim dodatnim individualnim vplačilom v Kapitalski vzajemni pokojninski sklad (KVPS) si lahko znižate davčno osnovo in tako v celoti izkoristite dodatno davčno olajšavo, ki vam pripada po zakonu. Najvišji znesek davčne olajšave v letu 2013 znaša 2.819,09 evrov.

Za delodajalce

Ena ključnih prednosti kolektivnega prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja je posebna davčna olajšava, ki velja le za to obliko varčevanja. Delodajalec, ki želi nagraditi svoje zaposlene, je dolžan za vsa ostala izplačila obračunati prispevke in davke, zaposlenim pa se z njimi tudi povečuje osnova za dohodnino.

Vplačane premije delodajalcu tudi znižujejo davek na dobiček. Potrebno pa je poudariti, da se znesek vplačane premije ne glede na določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter Opens external link in new windowZakona o davku od dohodkov pravnih oseb delodajalcu javnega sektorja ne prizna kot odhodek in zato tudi ne davčna olajšava pri davku od dobička pravnih oseb.

Predvsem pa je pomembno, da se zaposlenemu na njegovem osebnem računu zbirajo in redno mesečno plemenitijo denarna sredstva. Tako bo ob upokojitvi poleg pokojnine iz obveznega zavarovanja užival tudi dodatno pokojnino. Glede na neobetavne statistične podatke se bo trend zniževanja pokojnin iz obveznega zavarovanja v prihodnjih letih le še stopnjeval, zato bo dodatna pokojnina nujnost. Zagotovljena dodatna pokojnina je v očeh ozaveščenega zaposlenega že danes konkurenčna prednost pri izbiri delodajalca.

Nagrajevanje zaposlenih preko dodatnega pokojninskega zavarovanja je brez dvoma najbolj racionalna oblika nagrajevanja, saj se za premije, ki jih v korist zaposlenega plačuje delodajalec, zaposlenemu ne povečuje osnova za dohodnino ter zanje ni prispevkov za socialno varnost. Z optimalnim dodatnim individualnim vplačilomKapitalski vzajemni pokojninski sklad pa si zaposleni tudi sami lahko znižajo davčno osnovo in tako v celoti izkoristijo dodatno davčno olajšavo, ki jim pripada po zakonu. Najvišji znesek davčne olajšave v letu 2013 znaša 2.819,09 evrov.

Za javne uslužbence velja posebna ugodnost: premija, ki jo v skladu s premijskim razredom vplačujejo delodajalci, ne zmanjšuje osebne davčne olajšave zaposlenega, zato lahko individualno vplačano premijo zaposleni uveljavljajo kot davčno olajšavo v celoti, in sicer do predpisane višine (5,844 % bruto plače zaposlenega oz. največ 2.819,09 evrov v letu 2013).