Področje prostovoljnega in obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ureja:

  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Initiates file downloadZPIZ-2); velja od 1. 1. 2013
  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Opens external link in new windowZPIZ-1); velja do 31. 12. 2012
  • Zakon o dohodnini (Opens external link in new windowZDoh-2)

Področje delovanja zavarovalnic pokriva:

Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence se izvaja na podlagi določb:

Prvi pokojninski sklad se izvaja na podlagi določb:

  • Zakon o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Opens external link in new windowZPSPID)
  • Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb Opens external link in new window(ZPSPID-A)
  • Zakon o dopolnitvah Zakona o Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Opens external link in new windowZPSPID-B)