Ureditev pokojninskega sistema

Prvi pokojninski steber

Za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposleni skupaj z delodajalci prispevajo sredstva za pokojninsko blagajno Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

Drugi pokojninski steber

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje je nadomestilo za benificirano delovno dobo. To zavarovanje plačujejo delodajalci zaposlenim, ki opravljajo dela, katerih po določeni starosti ni več mogoče opravljati, ali dela, ki so škodljiva zdravju. Izvaja se v okviru sklada SODPZ, ki ga upravlja Kapitalska družba.

Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno vsem, ki so že vključeni v I. steber ali so uživalci pravic iz I. stebra.

Tretji pokojninski steber

Tretji steber zajema razne druge oblike rentnih varčevanj oziroma zavarovanj, vsem pa je skupno, da povečujejo socialno varnost. Vendar za razliko od II. stebra ni davčno stimuliran, saj zanj ne veljajo posebne davčne olajšave.

Sistem pokojninskega zavarovanja v Republiki Sloveniji je nazorno prikazan v naslednji shemi:

Pokojninski sistem v Sloveniji